Ve dnech 20.dubna až 21. května 2006 bude probíhat v rámci komplexu výstav art & interior7 v prostorách Veletržního paláce unikátní výstava českého a slovenského designu s názvem DESIGN MATCH a podtitulem CZE:SVK, která nabízí jedinečnou příležitost vedle sebe spatřit tvorbu studentů designu i profesionálně tvořících designérů obou zemí.

Výstavu DESIGN MATCH 2006 CZE : SVK pořádají společnosti AC EXPO a Tech&Line ve spolupráci s Národní galerií v Praze, Sbírkou moderního a současného umění a CZECHDESIGN.CZ, jež je také autorem koncepce. Na organizaci se dále podíleli Ľubica Fábri za Design Slovakia, Ferdinand Chrenka, vedoucí ateliéru Industrial Design na VŠVU v Bratislavě.

Výstava by se měla stát, jak již název napovídá, unikátní konfrontací českého a slovenského designu posledních let, a to jak designu studentského, tak profesionálního. Nabídne návštěvníkům Veletržního paláce prezentaci z oblasti Lifestyl (interiérového designu, móda a šperk). Kurátoři jednotkových částí výstavy k sobě řadí vždy po jednom exponátu za každou zem, společně tak vytvářejí konfrontační prostředí CZE:SVK.

Odstartován bude prvním výkopem v podobě interaktivního projektu - nevšední hry určené pro návštěvníky. Následovat budou dva Poločasy (První Poločas je věnován střetnutí studentského designu, ve Druhém Poločase změří síly profesionální designéři obou zemí).

Oddech mezi poločasy návštěvníkům přinese, podobně jako ve sportu, Time Out. V čase Nastavení se návštěvníci Veletržního paláce setkají s módou - tedy s oděvy, obuví, doplňky a šperky, která je nedílnou součástí životního stylu a výstavu tematicky doplní. Zvláštní částí výstavy bude Prodloužení. Autorem jeho koncepce je Ferdinand Chrenka. Čas Prodloužení bude obsahovat exponáty z tradičních materiálů, vytvořený tradičními technikami, které zdůrazní význam tradice, upozorní na společný kulturní základ Čechů a Slováků a propojí významově všechny části výstavy - český studentský design - český profesionální design - slovenský studentský design - slovenský profesionální design - otázky a problémy identity.

V rámci výstavy DESIGN MATCH 2006 CZE : SVK připravují organizátoři také několik projekcí přibližujících design a současnou módní tvorbu.

Výstava DESIGN MATCH 2006 – CZE : SVK přinese jistě novou inspiraci a mnoho nečekaných podnětů jak zúčastněným designérům, studentům a návrhářům, tak odborným návštěvníkům i laické veřejnosti, která zřejmě především ocení také hravost a sportovního ducha této ojedinělé akce. Výstavy se celkem zúčastní přes sto vystavujících. K výstavě bude vydán samostatný obsáhlý katalog, který bude obsahovat komentáře ke všem exponátům a módním kolekcím.

DESIGN MATCH. by organizátoři a spoluorganizátoři výstavy rádi pořádali na půdě Národní galerie v Praze v rámci komplexu výstav art & interior7 nadále jako bienále, nyní už s vypsaným tématem pro další ročník.

V dňoch 20. apríla až 21. mája 2006 bude prebiehať v rámci komplexu výstav art & interior7 v priestoroch Veľtržného paláca Národnej galérie v Prahe unikátna výstava českého a slovenského dizajnu s názvom DESIGN MATCH s podtitulom CZE:SVK, ktorá ponúka jedinečnú príležitosť vidieť vedľa seba tvorbu študentov dizajnu a profesionálne tvoriacich dizajnérov z obidvoch krajín.

Výstavu DESIGN MATCH 2006 CZE : SVK uporiadavajú spoločnosti AC EXPO a Tech&Line v spolupráci s Národnou galériou v Prahe, Zbierkou moderného a súčasného umenia a CZECHDESIGN.CZ, ktorý je tiež autorom konceptu. Na organizácii se ďalej podieľali Ľubica Fábri za Design Slovakia, Ferdinand Chrenka, vedúci ateliéru Industrial Design na VŠVU v Bratislave.

Výstava by sa mala stať, ako už napovedá názov, unikátnou konfrontáciou českého a slovenského dizajnu posledných rokov, a to ako dizajnu študentského, tak aj profesionálneho. Ponúkne návštevníkom Veľtržného paláca prezentáciu z oblasti Lifestyle (interiérového dizajnu, módy a šperku). Kurátori jednotlivých častí výstavy k sebe stavajú vždy po jednom exponáte z každej krajiny, spoločne tak vytvárajú konfrontačné prostredie CZE:SVK.

Odštartovaný bude prvým výkopom v podobe interaktívneho projektu – nevšednej hry určenej pre návštevníkov. Následne to budú dva Polčasy (Prvý Polčas je venovaný stretnutiu študentského dizajnu a v Druhom Polčase si zmerajú sily profesionálni dizajnéri z obidvoch krajín).

Oddych medzi polčasmi návštevníkom prinesie, podobne ako v športe, Time Out. V čase Nadstavenie sa návštevníci Veľtržného paláca stretnú s módou – teda s odevmi, obuvou, doplnkami a šperkami – ktorá je nedeliteľnou súčasťou životného štýlu a výstavu tématicky doplní. Zvláštnou časťou bude Predĺženie. Autorom konceptu je Ferdinand Chrenka. Čas Predĺženie bude obsahovať exponáty z tradičných materiálov, vytvorených tradičnými technikami, ktoré zdôraznia význam tradície, upozorní na spoločný kultúrny základ Čechov a Slovákov a prepojí významovo všetky časti výstavy - český študentský dizajn - český profesionálny dizajn - slovenský študentský dizajn - slovenský profesionálny dizajn - otázky a problémy identity.

V rámci výstavy DESIGN MATCH 2006 CZE : SVK pripravujú organizátori tiež niekoľko projekcí približujúcich dizajn a súčasnú módnu tvorbu.

Výstava DESIGN MATCH 2006 – CZE : SVK prinesie určite novú inšpiráciu a mnoho nečakaných podnetov ako zúčastneným dizajnérom, študentom a návrhárom, tak odborným návštevníkom i laickej verejnosti. Tá zrejme predovšetkým ocení aj hravosť a športového ducha tejto ojedinelej akcie. Výstavy sa celkovo zúčastní viac ako sto vystavujúcich. K výstave bude vydaný obsiahly katalóg, ktorý bude obsahovať komentáre ku všetkým exponátom a módnym kolekciám.

DESIGN MATCH by organizátori a spoluorganizátori výstavy usporiadavali na pôde Národnej galérie v Prahe v rámci komplexu výstav art & interior7 nadaľej ako bienále, teraz už s vypísanou témou pre ďaľší ročník.

 • Organizátoři:
  AC Expo, Národní Galerie, Techline
 • Spoluorganizátoři:
  CZECHDESIGN.CZ, Design:Slovakia, Ferdinand Chrenka
 • Generální partner výstavy DESIGN MATCH:
  Eurolux lighting, s.r.o.
 • Hlavní partner výstavy DESIGN MATCH:
  Lucis, s.r.o.
 • Generální partner vizuální techniky:
  Panasonic Czech Republic, s.r.o., AV Media
 • Partner výstavy:
  Oberflex
 • Partner vstupu výstavy:
  Buffi
 • Design výstavy:
  Jan Kremláček
 • Záštitu výstavy převzali:
  Ladislav Ballek, velvyslanec SR v ČR
  UĹUV
  Ing. Jirko Malchárek, minister hospodárstva SR
  Design centrum ČR